Fullbelagt växthus

En sak som är svår när det kommer till att driva upp växter är måttlighet. Det är inget som ligger för oss. Efter att ha gett bort ungefär hälften av vad vi sått, så har vi ändå ej plats att komma in i växthuset längre. För att vattna måste visa växter flytta ut en stund.


RSS 2.0